Home
Woonzorg voorziening voor mensen met dementie


Woonzorg Palsma Zathe is een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie. Bij ons gaat het om leefkwaliteit. Uitgangspunt is inspelen op de wensen en behoeften van de bewoner. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van de bewoner. Het welzijn staat voorop!

 

Hoewel onze bewoners zich in de thuissituatie niet meer zelfstandig kunnen redden, wil dat niet zeggen dat ze niets meer kunnen of willen. Juist het zoveel mogelijk in stand houden van de dagelijkse activiteiten, maakt dat de bewoner gestimuleerd wordt, vitaal blijft en daardoor minder snel wegzakt in het dementieproces. 

 

Ons doel is om de gewoonten van onze bewoners, zoals die in de thuissituatie waren, zo lang mogelijk in stand te houden. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat het ochtendritueel per bewoner kan verschillen. Datzelfde kan gelden voor de invulling van de dag en de gewoonten rondom de maaltijden.
Powered by webXpress