Kwaliteit


Een warme sfeer en een eigen regie staan bij ons hoog in het vaandel en natuurlijk willen we kwaliteit leveren. Het kwaliteitsverslag 2023 en het kwaliteitsplan voor 2024 vindt u via onderstaande links.

Veel zorginstellingen hebben een KHZ-keurmerk. Wij hebben gekozen voor een ander kwaliteitskeurmerk.  Vanaf 2019 werken we met Kwaliteit@. Dit is een nieuw ontwikkeld kwaliteitssysteem gericht op wonen en welzijn voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Zie: http://www.welzijnindezorg.nl 
Door te werken met Kwaliteit@ beloven we onderstaande 10 klantbeloften aan de bewoners en naasten:

       1.      Hier voel ik mij thuis
       2.      Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
       3.      Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
       4.      Ik krijg passende zorg en ondersteuning
       5.      Ik eet en drink naar wens
       6.      Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn
       7.      Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn
       8.      Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw
       9.      De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij
      10.     De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier
 
In november 2022 zijn er tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de vertegenwoordigers van de bewoners en onder het personeel met resp. een NPS-score van 9,9 en 9,3.  Wij zijn heel blij met dit resultaat. Detailinformatie vindt u in de rapportage via onderstaande link: 

In 2019 heeft de inspectie IGJ ons tweemaal bezocht. De inspectie constateert dat de geboden zorg op Palsma Zathe voldoet aan de getoetste normen. Tien van de tien getoetste normen voldoen. De inspectie heeft op dit moment vertrouwen in de wijze waarop Palsma Zathe stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie concludeert dat er geen vervolgtoezicht nodig is.

Wij zijn aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen. Een netwerkgroep voor kleinschalige particuliere ouderenzorg. Wij maken gebruik van de klachten-reglementen van deze organisatie.


 


Klachtenfunctionaris_en_vertrouwenspersoon

De cliënt-vertrouwenspersoon voor de Wet Zorg en Dwang is de heer Klaas Kasper, 06-82501191 (Quasir-groep).

Beleid bescherming persoonsgegevens.
Wij gaan zorgvuldig en verantwoord om met de persoonsgegevens van onze bewoners, medewerkers en bezoekers. We voldoen hierbij aan de heersende wet en regelgeving. 

 

 


Powered by webXpress