Vrijwilligers


Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen onze woonzorgvoorziening, zowel bij de groepsactiviteiten als bij individuele activiteiten. Hierbij valt te denken aan spelletjes doen, gezamenlijk de krant lezen, maar ook het begeleiden bij  creatieve middagen, werken in de tuin of het begeleiden bij een uitje.


Vrijwilligers moeten in staat zijn om op gepaste wijze met de bewoners om te gaan. Dit vereist onder andere een groot inlevingsvermogen en veel geduld.


Vrijwilligers zijn altijd welkom in Palsma Zathe. Bij aanmelding volgt eerst een oriënterend gesprek. 

U kunt zich aanmelden via het mailadres, via het contactformulier of telefonisch. 
Powered by webXpress