Tarieven

Tarieven

Woonzorg Palsma Zathe biedt een totaalpakket van zorg,  wonen en dienstverlening. 

 

De zorg wordt betaald uit het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het 'volledig pakket thuis' (VPT) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het VPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Voor de mate van zorg is een indicatie nodig. Deze wordt vastgesteld door het CIZ. Men noemt dit het zorgzwaartepakket (ZZP). Meer informatie hierover is te vinden op www.CIZ.nl

 

Voor wonen en dienstverlening wordt een vast bedrag per maand in rekening gebracht. 

Onder wonen en dienstverlening vallen onder andere huur, gas, water, elektra, gebruik gezamenlijke ruimten, alarmsystemen, aansluiting TV, internet, telefoon, schoonmaak, wasverzorging en algemeen onderhoud.

Naast kosten voor wonen en dienstverlening betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van inkomen en eigen vermogen en kunt u berekenen met de "eigen bijdrage rekenhulp" van het CAK: http://hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.
Bij "Kies de zorg en ondersteuning" kiest u voor hulp of zorg thuis, bij "Om welke zorg of ondersteuning thuis gaat het?" kiest u voor Volledig pakket thuis.

 

Graag geven we u nadere informatie in een persoonlijk gesprek.

Powered by webXpress