Missie & Visie


Missie

Ieder mens heeft recht op een leven dat voor hem of haar zinvol is, waar hij of zij van kan genieten. Wij zien de mens als een persoon die verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Een mens maakt eigen keuzes en neemt zelf beslissingen. 

 

De samenleving is een plaats voor iedereen, niemand uitgezonderd. In die samenleving gaan we op een rechtvaardige manier met elkaar om; een liefdevolle ondersteuning in aandacht en respect voor de medemens. De mens is een sociaal wezen: samen zijn en dingen kunnen ondernemen, ondanks eventuele beperkingen van lichaam of geest. 

 

Voor ons betekent deze visie dat we er willen zijn voor onze medemens. Iedere dag is voor ons een nieuwe uitdaging en willen wij ons verbeteren.


Visie

Woonzorg Palsma Zathe is een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie. Bij ons gaat het om leefkwaliteit.  Uitgangspunt is inspelen op de wensen en behoeften van de bewoner. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen van de bewoner. Het welzijn staat voorop!

 

Hoewel onze bewoners zich in de thuissituatie niet meer zelfstandig kunnen redden, wil dat niet zeggen dat ze niets meer kunnen of willen. Juist het zoveel mogelijk in stand houden van de  dagelijkse activiteiten, maakt dat de bewoner gestimuleerd wordt, vitaal blijft en daardoor minder snel wegzakt in het dementieproces. 

 

Ons doel is om de gewoonten van onze bewoners, zoals die in de thuissituatie waren, zo lang mogelijk in stand te houden. Dat houdt bijvoorbeeld in, dat het ochtendritueel per bewoner kan verschillen. Datzelfde kan gelden voor de invulling van de dag en de gewoonten rondom de maaltijden.


 
Powered by webXpress