Welzijn


In onze woonzorgvoorziening staat individuele aandacht centraal. Geen twee mensen zijn gelijk en leven hetzelfde, dat geldt ook voor de bewoners van onze woonzorgvoorziening. Tijdens het dementieproces wordt voor de oudere met dementie de wereld steeds kleiner en komt de focus te liggen op het "ik, hier en nu”. 

We houden daarom zoveel mogelijk rekening met hetgeen de bewoner met dementie gewend is te doen.

 

Het is vaak eerst even wennen voor de bewoner in en aan een andere omgeving. Toch hopen we binnen korte tijd een gevoel van geborgenheid bij de bewoner te creëren, waar deze zich prettig bij voelt. 

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen het leven in onze woonzorgvoorziening. Dit betekent dat de bewoners zich binnen en buiten de muren van onze woonzorgvoorziening vrij kunnen bewegen.

Wij hechten veel belang aan een goed contact met de familie.  De familie zien wij als een onmisbare schakel tussen het leven van de bewoner en onze zorg voor de bewoner. De directe familie weet het beste wat onze bewoner wenst of prettig vindt. Binnen drie weken na inhuizing wordt een afspraak gepland met de huisarts, waarin eventuele behandelbeperkingen worden besproken en vastgelegd. 

De familie wordt middels een mail op de hoogte gesteld van een bezoek van de huisarts en de afspraken die gemaakt zijn.

Familie is altijd welkom en het personeel is beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen. Een meedenkende houding van familie wordt op prijs gesteld.

De familie kan desgewenst overnachten in het appartement van de bewoner.

We hebben een cliëntenraad. De deelnemers aan de cliëntenraad zijn een aantal vertegenwoordigers van bewoners. De cliëntenraad komt 2-3 keer per jaar bij elkaar.

Wij streven naar een dagbesteding waarin herkenbare onderdelen als huishouden en hobby’s een plaats hebben. Binnen Woonzorg Palsma Zathe bestaat er voor onze bewoners de mogelijkheid deel te nemen aan huishoudelijke activiteiten, maaltijdvoorbereiding, creatieve- en buitenactiviteiten, zoals werken in de tuin of de dieren verzorgen. Al deze activiteiten geven afleiding en een prettige invulling van de dag, een soort geluksaanpak. Hiermee voorkomen we eenzaamheid en isolement en voelt men zich veilig en geborgen. Uiteraard alles in overleg met de bewoner en zonder enige verplichting. Sommige bewoners hebben hier geen behoefte aan en ook dat respecteren wij.
Powered by webXpress