Zorg


De bewoners krijgen zorg en ondersteuning waar nodig. Dit betekent niet alleen zorg voor wassen en kleden maar ook het aanbrengen van structuur en invulling van de dag. De bewoner heeft zoveel mogelijk de regie. Ons streven is om datgene wat de bewoner nog zelfstandig kan, zolang mogelijk in stand te houden.

De bewoner kan bij ons blijven wonen, ook als het dementieproces vordert of als op andere wijze de situatie van de bewoner verslechtert. Wij verlenen indien nodig palliatieve zorg.


Als van een echtpaar een van de partners lijdt aan dementie, willen we hen de mogelijkheid bieden samen te kunnen blijven wonen in een van onze tweepersoons appartementen. We bieden de bewoner met dementie warme zorg en geven de partner de ruimte door (een deel van) de zorg over te nemen, zodat hij of zij eigen activiteiten kan blijven ondernemen.


Exclusiecriteria: Indien een zorgvrager ernstig agressief of ander storend gedrag naar mede-bewoners vertoont met als gevolg dat het woongenot van de medebewoners negatief wordt beïnvloed of indien een bewoner regelmatig zonder begeleiding naar de straat loopt.  Doen deze situaties zich voor, dan kan iemand niet bij ons (blijven) wonen. Mocht dit gedrag zich tijdens het verblijf in Woonzorg Palsma Zathe ontwikkelen, dan zal er uiteraard eerst gekeken worden naar mogelijkheden om het gedrag positief te beïnvloeden in overleg met familie en artsen.    


De toekomstige bewoner moet als indicatie minimaal VV05 hebben om in Woonzorg Palsma Zathe te kunnen komen wonen.
Powered by webXpress